Polski Czerwony Krzyż OddajKrew.pl

 
 
 

Akcja HDK w Środzie Wielkopolskiej


Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół Rolniczych ma długoletnią tradycję. Także wyjątkowo długo istnieje -37 lat-jeden z nielicznych w Polsce - Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi. Opiekę nad SK PCK i Klubem HDK w roku szkolnym 1984/85 przekazano w ręce p. Bogusławy Deiksler. Po przejęciu Klubu HDK -p. Bogusława Deiksler kontynuowała akcje honorowego krwiodawstwa 2 razy do roku. Wtedy ilość krwi nie zwiększała się radykalnie. Jednak od ponad 20 lat młodzi ludzie coraz bardziej interesują się ideą krwiodawstwa. W odpowiedzi na częste sygnały o braku krwi, sami z własnej woli oddają krew systematycznie. 9 kwietnia 2013r. odbyła się 14 Akcja HDK w naszej Szkole. Krew oddało 28 osób co stanowi 12,6 l krwi. W Banku Krwi mamy obecnie 810 l krwi.