Polski Czerwony Krzyż OddajKrew.pl

 
 
 

Akcja oddawania krwi w Areszcie Śledczym w Radomiu (2017-11-20)

20171109_103206_31850.jpg


Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka Sprawiedliwości” zorganizował 09 listopada w godzinach 09.00 – 14.00 na terenie Aresztu Śledczego w Radomiu otwartą akcję oddawania krwi pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.


Lokalnymi Patronami tej akcji byli kapitan Andrzej Rodak Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu oraz Radosław Witkowski Prezydent Miasta Radomia, natomiast patronat na szczeblu ogólnopolskim tej akcji dla służby więziennej sprawuje Dyrektor Generalny generał Jacek Kitliński.


Krew oddawali pracownicy Aresztu Śledczego w Radomiu, członkowie Klubu, oraz krwiodawcy z Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w Radomiu, jak również dawcy z zaprzyjaźnionego klubu HDK PCK „NADZIEJA” przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu oraz mieszkańcy miasta Radomia. W tym czasie zarejestrowało się 63 osoby, natomiast krew oddało 55 dawców a w tym 18 osób, którzy oddali pierwszy raz krew. Pozyskano ogółem 24,750 ml krwi pełnej.


Jak podkreślił prezes klubu Sławomir Tarabasz oraz Konrad Szymański - koordynator akcji z ramienia dyrektora Aresztu, była to rekordowa akcja pod każdym względem. Jak nadmienili organizatorzy akcji to między innymi zasługa Dyrektora Andrzeja Rodaka, który podjął odpowiednie kroki i skierował apel do swoich podwładnych. Te działania dyrektora niech będą do naśladowania przez innych - podkreślił prezes Klubu, bo pokazał swoją postawą że oddawanie krwi nic nie boli - a może wspomóc innych w potrzebie.


Dzisiejsza akcja to nasze uczestnictwo w Ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi funkcjonariuszy służb mundurowych pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA” dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.


Akcja trwa od 23.10 – 15.12.2017r. a podsumowanie na naszym terenie nastąpi po jej zakończeniu – oświadczyli organizatorzy.


Dla wszystkich którzy oddali krew był poczęstunek zupą „grochówką” dar od sponsora, oraz upominki od Prezydenta Miasta Radomia.


Na zakończenie Mirosław Szymański – wiceprzewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady oraz członek Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża skierował na ręce Pana Andrzeja Rodaka dyrektora Aresztu słowa podziękowania za przygotowanie i zorganizowanie wspaniałej akcji oddawania krwi dla wszystkich chętnych ludzi dobrego serca, którzy w ten sposób ratują życie ludzkie.


Ciepłe słowa podziękowania ze strony organizatorów popłynęły dla ekipy z Radomskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pod kierownictwem lekarza Jacka Karasiewicza.


Kierownik ekipy dziękując organizatorom i krwiodawcom nadmienił, że pozyskana w dniu dzisiejszym ilość krwi uzupełni zapasy brakujących grup krwi w Centrum Krwiodawstwa.


Komentarze:

Brak komentarzy
« powrót