Polski Czerwony Krzyż OddajKrew.pl

 
 
 

Dar krwi na rocznicę Powstania Warszawskiego (2017-08-04)

BRANIEWO_0478_04_23382.jpg


Akcja poboru krwi, przeprowadzona 1 sierpnia 2017r. była dedykowana wszystkim niezłomnym Bohaterom Powstania Warszawskiego w 73 rocznicę wystąpienia zbrojnego przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim.


W prosty i szlachetny sposób możemy oddać hołd poprzez honorowe oddanie krwi wszystkim walczącym Polakom, którzy przelewali krew za Warszawę i wolną Ojczyznę. Cytując słowa żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego gen. bryg. Ścibora-Rylskiego skierowane do młodych: „szczęście, że nie wiecie, co to znaczy przelać krew o wolność”. My krwiodawcy mamy moralny obowiązek stać na straży zdrowia, a nawet życia ludzkiego, oddając krew w czasie pokoju.


W akcji poboru krwi w ambulansie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uczestniczyli żołnierze, pracownicy 9BBKPanc i mieszkańcy Braniewa oddając 11 litrów 250 ml płynnej tkanki życia, jaką jest krew. Do grona Honorowych Dawców Krwi dołączyło kolejnych 6 osób.


Kolejny raz naszą akcję wsparła firma Surge Polonia, przekazując koszulki, plakaty, dekalogi i naklejki o tematyce patriotycznej, które zostaną przekazane uczestnikom w drodze losowania. Natomiast WCKiK przekazywało każdemu krwiodawcy koszulkę ze swoim logo - po oddaniu pełnej donacji krwi.

Musisz być zalogowany aby komentować.

Komentarze:

Brak komentarzy
« powrót