Polski Czerwony Krzyż OddajKrew.pl

 
 
 

XXXI Ogólnopolski Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi PCK (2017-07-13)

SŁAWA_30331.JPG


XXXI Ogólnopolski Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi PCK


Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiechów-Sulechów-Mozów--Sława 24.08 – 27.08 2017 r.


Patronat honorowy: Wojewoda Lubuski - Władysław Dajczak

Patronat honorowy: Senator RP - Waldemar Sługocki

Patronat honorowy: Burmistrz Sławy - Cezary Sadrakuła

Patronat honorowy: Burmistrz Sulechowa - Ignacy Odważny

Patronat honorowy: Burmistrz Żar – Danuta Madej

Komandor Rajdu: Jan Kowalczyk - Przewodniczący LOR HDK PCK

Biuro Rajdu: Bogusława Fediuk- Pelińska Sekretarz LOR HDK PCK

Sędzia Główny: Adrian Michalak


Cele Rajdu:

➢ popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa i zasad czerwonokrzyskich w społeczeństwie,

➢ popularyzacja pierwszej pomocy przedmedycznej i zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,

➢ integracja środowiska honorowych dawców krwi PCK (i nie tylko),

➢ krzewienie kultury, sportu, rekreacji i turystyki samochodowej,

➢ prezentowanie malowniczych zakątków Ziemi Lubuskiej oraz wspaniała zabawa.


Organizatorzy:

1. Lubuski Oddział Okręgowy i Lubuska Okręgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze.

2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

3. Urzędy Miast i Gmin w Zielonej Górze, Sławie, Sulechowie, Bojadłach i Trzebiechowie.

4. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Sulechowie.


Termin i trasa Rajdu: 24.08 – 27.08 2017 roku, Sława -> Bojadła ->Klenica-> Trzebiechów -> Sulechów ->Mozów-> Sława


Uczestnicy Rajdu:

W rajdzie uczestniczyć mogą honorowi krwiodawcy, działacze i sympatycy Polskiego Czerwonego Krzyża z rodzinami.


Załogę każdego samochodu uczestniczącego w rajdzie stanowią:

- kierowca (kobieta lub mężczyzna, w ciągu całego rajdu),

- pilot (kobieta lub mężczyzna powyżej 15 lat przez cały rajd),

- pani (od początku do końca rajdu, powyżej 15 lat).


Dzieci do lat 15 obejmuje osobna klasyfikacja. Załoga może liczyć od 3 do 5 osób.


W załodze musi być co najmniej jeden honorowy dawca krwi, który przedstawi podczas rejestracji załogi legitymację HDK !


W konkursie wiedzy o ruchu drogowym uczestniczą kierowcy załóg.


W konkursie wiedzy o PCK i HDK oraz o regionie bierze udział wytypowany przedstawiciel załogi.


UWAGA !

W czasie rajdu 25.08.2017r odbędzie się akcja poboru krwi w ambulansie RCKiK. O szczegółach poinformujemy na odprawie przed rozpoczęciem Rajdu. Za udział w akcji doliczamy punkty załogowe. Ambulans będzie oczekiwał na dawców na terenie Ośrodka PCK w Sławie.


Klasyfikacja załóg :

Klasyfikacja zespołowa obejmuje łączny wynik załogi za zajęcie I - III miejsca. Klasyfikacja indywidualna obejmuje oddzielnie: kierowców, pilotów, panie i dzieci.


UWAGA !!!

Dla najlepszej załogi (I miejsce zespołowo) organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w rajdzie w roku następnym.

Zgłoszenia załóg w terminie do 31 lipca 2017 roku przyjmuje:

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Jedności 22 B, 65 - 018 Zielona Góra, tel. 68 325 38 12,, tel. / fax 68 327 18 66.


Opłatę za pobyt w wysokości 180 zł z VATem (sto osiemdziesiąt złotych) od jednej osoby, z wyłączeniem dzieci do lat 4 należy wpłacić na konto:


Lubuski Oddział Okręgowy PCK Zielona Góra BANK MILLENNIUM 46 1160 2202 0000 0001 8911 5735 z dopiskiem:

XXXI Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK w terminie do 31 lipca 2017 roku. Na rajd należy przywieźć oryginał wpłaty.


Szczegóły dotyczące faktur VAT uzgodnić z organizatorem w ciągu trzech dni od dokonania przelewu


Inne uwagi: Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze nie pokrywa kosztów przejazdu, zapewnia zakwaterowanie od 24 sierpnia 2017 roku(czwartek) i wyżywienie od 25 sierpnia 2017 roku (piątek - od obiadu).Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego podczas całego rajdu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie rajdu oraz wyrządzone osobom trzecim.


Dzieci uczestniczące w rajdzie są pod opieką i odpowiedzialnością rodziców/opiekunów


Karta zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Protesty i odwołania rozpatruje Komandor Rajdu do godz. 1900 w dniu 26 sierpnia 2017 .


PROGRAM RAJDU

Czwartek: 24 sierpnia 2017r.

Przyjmowanie uczestników rajdu, dla których zostanie przygotowana baza noclegowa na terenie Ośrodka PCK w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23.


Piątek: 25 sierpnia 2017r.

8.00 - zbiórka uczestników i rejestracja załóg (Ośrodek PCK w Sławie, adres jw.)

9.00 - uroczysta odprawa załóg(odśpiewanie Hymnu Czerwonego Krzyża) Start honorowy do Sulechowa i Mozowie przez Bojadła, Klenicę i Trzebiechów (podano przybliżone czasy dla pierwszej załogi)

10.00 - próba sprawnościowo-techniczna samochodów i załóg w Bojadłach

10.30 -konkurencja sprawnościowa w Klenicy (całe załogi)

11.00 - konkurencja sprawnościowa w Trzebiechowie (całe załogi)

11.30 - konkurencja strażacka dla całych załóg (JRG PSP Sulechów)

12.30 - próba sprawności technicznej pojazdów oraz konkurencja sprawnościowa dla pań i dzieci w Mozowie

13.30 - konkurencja sprawnościowa kierowców w Sławie

15.00 - gorący posiłek na terenie Ośrodka PCK w Sławie

16.30 - konkursy i zabawy dla dzieci (Ośrodek PCK w Sławie) (załogi muszą zjechać z trasy rajdu do godziny 15.30)

19.00 - kolacja

20.00 - Zabawa taneczna – zespół muzyczny Kapela „Bajer”


Sobota: 26 sierpnia 2017 r.

9.00 - śniadanie

10.00 - zawody sportowo-rekreacyjne dla uczestników rajdu (między konkurencjami grzybobranie do godziny 14.00)

14.00 - obiad

15.00 –16:00 konkursy wiedzy o PCK ,HDK, o regionie oraz test o ruchu drogowym

16.30 - konkursy i zabawy dla dzieci (Ośrodek PCK w Sławie)

19.00 - kolacja

20.30 - spotkania towarzyskie, wymiana doświadczeń między Klubami HDK


Niedziela: 27 sierpnia 2017r.

9.00 - śniadanie

10.00 - uroczyste zakończenie rajdu, podsumowanie wszystkich konkurencji, wręczenie nagród, Hymn PCK

11.00 - spotkania towarzyskie, wymiana doświadczeń między krwiodawcami i Klubami HDK

12.30 - obiad, po obiedzie zdawanie domków oraz wyjazd uczestników rajdu


Do pobrania:

- Regulamin Rajdu,

- Lista uczestników.

Musisz być zalogowany aby komentować.

Komentarze:

Brak komentarzy
« powrót