Polski Czerwony Krzyż OddajKrew.pl

 
 
 

Światowy Dzień Krwiodawcy (2017-06-13)

button_światowy_dzień_krwiodawcy_15862.jpg


Światowy Dzień Krwiodawcy jest obchodzony 14 czerwca, pod hasłem: "Nie czekaj na katastrofę. Co możesz zrobić? Oddać krew. Oddaj teraz. Oddawaj regularnie!"


Od 2004 roku krwiodawcy całego świata obchodzą swoje święto 14 czerwca, jako Światowy Dzień Krwiodawcy, jednak historia międzynarodowego świętowania jest dłuższa. Podczas Jubileuszowego XV Światowego Kongresu Honorowych Dawców Krwi, który obradował w Paryżu w dniach 24-27 kwietnia 1996 r. Bolesław Tuzin, ówczesny wiceprzewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, zaproponował ustanowienie przez FIODS Międzynarodowego Dnia Honorowego Krwiodawcy. Pomysł spotkał się z przychylnym przyjęciem obradujących i wstępnie ustalono, że będzie on obchodzony 23 maja. Owo "wstępnie" trwało do 2004 r.


58 Światowa Konferencja Zdrowia jednomyślnie ustanowiła 14 czerwca Światowym Dniem Krwiodawcy (Word Blood Donor Day). Nowa data obchodów krwiodawczego święta wiąże się z dniem urodzin Karola Landsteinera, austriackiego lekarza hematologa i transfuzjologa, który w 1901 roku odkrył, że w krwinkach czerwonych występują dwa antygeny, które powodują zjawisko aglutynacji w zetknięciu z krwinkami o odmiennej strukturze antygenowej. Odkrycie to pozwoliło wówczas wyodrębnić 3 grupy krwi. Umożliwiło to rozwój transfuzjologii i podstaw bezpiecznego przetaczania krwi. Za nie też otrzymał w 1930 roku Nagrodę Nobla. W 1940 był również współodkrywcą czynnika Rh.


Patronat nad obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy sprawują: Światowa Organizacji Zdrowia, Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc, Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne oraz Międzynarodowa Federacja Organizacji Krwiodawców.


Tym wszystkim dobroczyńcom, którzy dzieląc się cząsteczką siebie, ratują cudze życie pragniemy podziękować za ich Dar Serca oraz życzyć ogromu satysfakcji płynącej z tej wyjątkowo humanitarnej formy wyrażania własnego człowieczeństwa. Życzymy także wiele zdrowia i radości w życiu osobistym i zawodowym.

Musisz być zalogowany aby komentować.

Komentarze:

Brak komentarzy
« powrót