Polski Czerwony Krzyż OddajKrew.pl

 
 
 

Czerwonokrzyski rok w Wągrowcu (2017-01-13)

WĄGROWIEC_25198.jpg


Koło Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu w 2016 roku było organizatorem czterech uroczystości dla honorowych dawców krwi i szpiku. Okazję do tego stanowiły: obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża, Światowego Dnia Krwiodawcy, Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, Światowego Dnia Zdrowia. Podczas tych uroczystości wręczono 76 odznak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” upoważniających do licznych przywilejów na ziemi wągrowieckiej, a także 27 innych odznaczeń i wyróżnień. W szkołach i zakładach pracy przeprowadzono dla około 1000 uczestników pogadanki informujące o honorowym oddawaniu krwi i szpiku, a także odbyła się powiatowa konferencja o honorowym krwiodawstwie.


Od października 2016 roku rozpoczęto realizację programu edukacyjnego „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” PCK, do którego wyraziło chęć przystąpienia około 1300 uczestników ze szkół i przedszkoli na terenie powiatu wągrowieckiego. Dzięki temu programowi młodzież szkolna i dzieci w wieku przedszkolnym mają możliwość zapoznania się z zasadami żywienia, higieny, bezpieczeństwa i wartości humanitarnych. Uczestnikom programu wręczono kolorowanki i legitymacje członka Klubu Wiewiórka PCK. Przeprowadzono Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa PCK, w którym wzięli udział krwiodawcy reprezentujący służby mundurowe, sołectwa, zakłady pracy i placówki oświatowe. Aż 22 laureatów z poszczególnych instytucji zostało nagrodzonych i wyróżnionych.


W zakładach pracy, szkołach, świetlicach na terenie powiatu prowadzono akcje promocyjne poprzez rozdanie kilka tysięcy ulotek nawołujących do honorowego oddawania krwi i szpiku.


Zorganizowano otwarte akcje poboru krwi w ramach ogólnopolskiego programu Polskiego Czerwonego Krzyża, realizowanego w partnerstwie z Grupa „Muszkieterów” pod hasłem „Zbieramy krew dla Polski”.


Dzięki tym wszystkim inicjatywom udało się zebrać w 2016 roku aż 940 litrów tego bezcennego leku, jakim jest krew od wszystkich chętnych dawców.


Komentarze:

Brak komentarzy
« powrót