Polski Czerwony Krzyż OddajKrew.pl

 
 
 

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK (2016-11-21)

dni-krwiodawstwa-facebook-cover2-logo_8887.jpg


Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z ratowania zdrowia i życia innych ludzi – ich wdzięczności i miłości, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie nieznanym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa. Pracownikom publicznej służby krwi przekazujemy serdeczne pozdrowienia i podziękowania za dobrą współpracę.


Od 58 lat Honorowi Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża bezinteresownie oddają krew. W Stowarzyszeniu obecnie działa 1 128 Klubów HDK PCK, skupiających 25 524 członków PCK i 61 302 wolontariuszy, którzy w 2015 roku oddali 133 523,54 litry krwi, co stanowi ok. 30% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych w Polsce. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowano 3 350 rożnego rodzaju akcji, imprez Ogromna rzesza honorowych dawców krwi – zwłaszcza tych najmłodszych stażem - za miejsce swej przynależności do PCK wybrała Szkolne i Akademickie Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, Grupy SIM i inne jednostki organizacyjne PCK. Razem stanowimy Ruch HDK PCK – wszystkim jednakowo wdzięczni jesteśmy za to, że są z nami i uczestniczą w naszej humanitarnej misji.


Początek masowego oddawania krwi w Polsce był związany z tragicznymi wydarzeniami jakie miały miejsce w 1956 roku u naszych bratanków Węgrów i w Poznaniu. Nastąpiło coś, czego ówczesna władza zupełnie się nie spodziewała – polskie społeczeństwo zaczęło masowo zgłaszać się do szpitali, deklarując oddanie swojej krwi dla tych którzy ucierpieli w czasie tzw. Powstania Węgierskiego oraz Poznańskiego Czerwca. Był to masowy, z serca płynący odzew, aby tym co człowiek ma najcenniejszego – własną krwią wspomóc tych, którzy właśnie ją stracili. Krwiodawcy działali w porywie serca na rzecz najcenniejszej rzeczy jaką człowiek może posiadać – wolności. Niedługo po tych wydarzeniach w Polskim Czerwonym Krzyżu powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa. Byliśmy w Polsce pierwsi i do dziś systematycznie realizujemy tę ideę. Honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Polski są dziesiątki tysięcy. Zrzeszeni jesteśmy w ponad tysiącu Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK działających przy zakładach pracy, uczelniach, szkołach, w lokalnych środowiskach. Wszystkim przyświeca jeden cel – ratować zdrowie i życie ludzkie, ponieważ tego najcenniejszego z leków wciąż nie można niczym zastąpić. Krwiodawcy to nie tylko wyłącznie dawcy. W Klubach HDK PCK działają ludzie, którzy promują honorowe krwiodawstwo i przekonują, że oddać krew to jakby dać drugiemu człowiekowi cząstkę swojego życia.


W trakcie Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w okręgach organizowane są uroczystości z udziałem władz: Wojewodów, Marszałków, Prezydentów i Burmistrzów Miast oraz Wójtów Gmin. Podczas każdej z nich składane są podziękowania zasłużonym krwiodawcom i działaczom Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Wybitni Zasłużeni Krwiodawcy są odznaczani tytułem honorowym resortu zdrowia „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz innymi wyróżnieniami władz lokalnych i Polskiego Czerwonego Krzyża.


Krew ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu naszego organizmu. O tym jak jest cenna przekonali się ci, którzy z powodu choroby czy wypadku stali się jej biorcami. Do tej pory nie udało się w żadnym laboratorium wyprodukować substancji zastępującej ten cenny lek, który każdy zdrowy człowiek może przekazać bez szkody dla własnego organizmu.


Krew może oddać każdy, kto jest: w wieku od 18 do 65 lat, waży powyżej 50 kg, posługuje się językiem polskim, przeszedł pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL. Więcej informacji na stronie www.oddajkrew.pl.


Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa

Polskiego Czerwonego Krzyża

Komentarze:

Brak komentarzy
« powrót