Polski Czerwony Krzyż OddajKrew.pl

 
 
 

Liczy się każda kropla (2012-04-19)


Akcja oddawania krwi przez uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku w tym roku przebiegała dwuetapowo. W grudniu reklamowaliśmy krwiodawstwo w środowisku szkolnym i wśród mieszkańców dzielnicy Chełm, w której znajduje się nasza szkoła, a potem oddawaliśmy krew w ambulansie Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W marcu 17-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunem udała się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, by oddać krew na miejscu. Niektórzy wówczas przeżyli swój debiut w roli krwiodawców– głównie uczniowie klas drugich, którzy w II semestrze tego roku szkolnego osiągnęli już pełnoletniość. W sumie oddaliśmy 14.400 ml krwi. To niewiele – jak na jedną szkołę. Jednak jesteśmy bardzo kameralną placówką, w której są tylko 3 klasy maturalne, a wielu zgłaszających się uczniów nie mogło oddać krwi ze względu na przeciwwskazania medyczne. Mimo to nie zamierzamy się poddać – świadomość, że w ten sposób pomagamy innym, jest dla nas bezcenna. A poza tym  – liczy się każda kropla!

Koordynator: Mariola Rautenberg

           

Komentarze:

Brak komentarzy
« powrót